Dzieci Dzieciom

W ramach tego programu Fundacja we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci organizuje w Poznaniu coroczne międzynarodowe festyny dla dzieci w celu integracji.