Integracja

To program mający na celu upowszechnianie wiedzy o przyczynach niepełnosprawności, wiedzy o chorobach przede wszystkim tych spowodowanych zmianami cywilizacyjnymi i społecznymi oraz informacji o możliwościach i sposobach im zapobiegania, szczególnie w przypadkach dzieci dotkniętych z tego powodu wykluczeniem społecznym.