Słoneczne wakacje

 ramach programu Słoneczne wakacje Fundacja organizuje, wspiera i dofinansowuje wyjazdy dzieci i młodzieży na kolonie i obozy, a także na leczenie i rehabilitację. Głównie adresuje te wyjazdy do dzieci osieroconych i z rodzin biednych.