Młody talent

Program Młody Talent ma na celu pomoc stypendialną szczególnie utalentowanym uczniom, głównie niepełnosprawnym oraz z rodzin biednych.