Women Suport

Women Suport skierowany jest głównie do potrzebujących kobiet.

W ramach tego programu fundacja zajmuje się nie tylko problematyką pomocy potrzebującym kobietom ale również próbuje zdefiniować najważniejsze problemy związane ze statusem i prawami kobiet, określić bariery, które są przyczyną widocznych i niewidocznych nierówności w statusie kobiet i mężczyzn. To unikalna okazja do integracji środowisk kobiecych i wymiany poglądów.