Women Suport

Women Suport skierowany jest głównie do potrzebujących kobiet.

W ramach tego programu fundacja zajmuje się nie tylko problematyką pomocy potrzebującym kobietom ale również próbuje zdefiniować najważniejsze problemy związane ze statusem i prawami kobiet, określić bariery, które są przyczyną widocznych i niewidocznych nierówności w statusie kobiet i mężczyzn. To unikalna okazja do integracji środowisk kobiecych i wymiany poglądów.

To już 5 LAT!

Poniedziałek, 29.10.2018 o 17.00 w Centrum Kultury Zamek odbędzie się koncert „Pozytywka”, na który zapraszamy każdego, kto wraz z nami chce uśmiechać się, dzielić wspomnieniami i dawać światełko w tunelu…

Więcej informacji znajdziesz w naszych aktualnościach