Żyj zdrowo

Żyj zdrowo – Program ten ma na celu propagowanie wśród społeczeństwa a przede wszystkim dzieci zdrowego trybu życia i popularyzowanie w przystępny sposób wiedzy o zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym.

Więcej..

Integracja

To program mający na celu upowszechnianie wiedzy o przyczynach niepełnosprawności, wiedzy o chorobach przede wszystkim tych spowodowanych zmianami cywilizacyjnymi i społecznymi oraz informacji o możliwościach i sposobach im zapobiegania, szczególnie w przypadkach dzieci dotkniętych z tego powodu wykluczeniem społecznym.

Więcej..

Women Suport

Women Suport skierowany jest głównie do potrzebujących kobiet. W ramach tego programu fundacja zajmuje się nie tylko problematyką pomocy potrzebującym kobietom ale również próbuje zdefiniować najważniejsze problemy związane ze statusem i prawami kobiet, określić bariery, które są przyczyną widocznych i niewidocznych

Więcej..

Cancer Prevention

Program ma na celu działalność w zakresie ochrony zdrowia oraz edukację w kwestii zwiększenie świadomości na temat nowotworów, szczególnie u dzieci a także pomocy w przypadku ich leczenia. Fundacja wspiera szpitale i dofinansowuje np. leczenie dzieci chorych na białaczkę.

Więcej..

Pokochaj muzykę

W ramach tego programu odbywa się organizacja, wspieranie i dofinansowywanie imprez artystycznych, w tym koncertów a także krzewienie wrażliwości muzycznej szczególnie u dzieci.

Więcej..

Młody talent

Program Młody Talent ma na celu pomoc stypendialną szczególnie utalentowanym uczniom, głównie niepełnosprawnym oraz z rodzin biednych.

Więcej..

HAPPY Familly

Program Happy Familly, ma na celu świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy, dzięki której uda się w dużej mierze zmienić czarno-białą, ponurą rzeczywistość dzieci z rodzin patologicznych w kolorowy świat.

Więcej..

Słoneczne wakacje

 ramach programu Słoneczne wakacje Fundacja organizuje, wspiera i dofinansowuje wyjazdy dzieci i młodzieży na kolonie i obozy, a także na leczenie i rehabilitację. Głównie adresuje te wyjazdy do dzieci osieroconych i z rodzin biednych.

Więcej..

Dzieci Dzieciom

W ramach tego programu Fundacja we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci organizuje w Poznaniu coroczne międzynarodowe festyny dla dzieci w celu integracji.

Więcej..