Albert Einstein

Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia.