Zbiórka
funduszy

Fundacja „Światełko w Tunelu” aby móc pozyskać 1% od podatku w dniu 04.03.2016 roku podpisała Porozumienie z Centrum Inicjatyw Lokalnych  z siedzibą w Zawierciu  w celem współpracy w zakresie realizacji Akcji:”1% dla NGO”  – porozumienie nr: 112/CIL/2016

Fundacja „Światełko w Tunelu” również organizuje  zbiórki publiczne, podczas organizowanych przez siebie imprez kulturalnych , na które ma uzyskaną zgodę z Ministerstwa Cyfryzacji – jako zbiórki publicznej pernamentnej .

Fundacja wspiera się środkami pieniężnymi i  rzeczowymi pozyskiwanymi od  sponsorów oraz własnymi środkami………