Seminarium „Tu Mieszka Dziecko“

Fundacja Światełko w Tunelu było organizatorem pierwszego wielkopolskiego Seminarium zatytułowanego ”Tu Mieszka Dziecko”.

Pierwsze Seminarium dało odpowiedź  Fundacji, że  ma ono  mieć charakter cykliczny z formułą panelu dyskusyjnego i przyświecać jemu idea zainteresowania wszystkie możliwe strony,/podmioty problemem dzieci i ich tak zwanego bytu- dziecko to nie własność rodziców i instytucji społecznych Prawa i obowiazki które wynikają z tego że dziecko jest kreatywne,zwrócenie uwagi społeczeństwu na pytania – co dziecko może wnieść swoją osobą nie tylko najbliższemu otoczeniu w rozumieniu rodzice, rodzeństwo ale szeroko pojętemu społeczeństwu.Myślimy również tu o dzieciach chorych upośledzonych ,dzieciach z tzw. nabytą pokoleniową patologią i biedą ,często wykluczonych przez społeczeństwo.

Chcemy rozmawiać o dzieciach dla których DOM kojarzy się wyłącznie z bólem ,strachem i upokorzeniem. Społeczeństwo musi ciagle słyszeć że INNY NIE ZNACZY GORSZY. Chcemy rozmawiać o rozwiązanich prawnych ,chroniących dzieci przed molestowaniem, biciem, przed codziennym strachem .Fundacja widzi możliwość i potrzebę wprowadzenia znaku informacyjnego graficznego „Tu Mieszka Dziecko” przede wszystkim na tzw. blokowiskach ,jako działanie zmierzające do osiągnięcia celu .Znak graficzny domku z dzieckiem wewnątrz, miałby wyczulać społeczeństwo na ciagły płacz dziecka ,na pojawianie się i  znikanie dziecka ,miałby być również informacją dla spóldzieni mieszkaniowych, instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo małych mieszkańców tych osiedli

Projekt otwarty w realizacji……..