Międzynarodowy Festyn Integracyjny Dzieci – Dzieciom

Organizowany co roku od 1999 roku, z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, gdzie do 2012 roku organizatorem Festynu było Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i poznański Korpus Konsularny od 2013 roku dołączyła Fundacja Światełko w Tunelu a od 2014 roku Fundacja jest samodzielnym organizatorem Międzynarodowego Festynu Integracyjnego Dzieci – Dzieciom Poznań 2014…. Festyn – to niepowtarzalne wydarzenie kulturalno-sportowe. To spotkanie wielu europejskich kultur, języków, pomocy terapeutycznej , zwyczajów oraz pomysłów na dobrą zabawę na świeżym powietrzu!

Festyn kierowany jest zarówno do dzieci poszkodowanych przez los, uczniów szkół dla osób niewidomych, niesłyszących oraz podopiecznych placówek wychowawczych jak i do dzieci ze Szkół Podstawowoych Publicznych ,Społecznych i Prywatnych.

A co najważniejsze, że od początku przyświeca Festynowi ta sama idea –wszyscy jesteśmy równi – inny nie znaczy gorszy !!!

20 lat temu na Festynie pojawiło się około 100 dzieciaków. Na XIX Festynie było ich ponad dziesięciokrotnie więcej! Tak, już ponad 1400 dzieci uczestniczy w naszym wydarzeniu. Gry i zabawy ruchowe, dyscypliny sportowe, rekreacja oraz dobry, pozytywny nastrój to stałe elementy, które pojawiają się każdego roku. Nie zapominamy także o wzajemnym szacunku, chęci kontaktu z drugim człowiekiem oraz uśmiechu!

Festyn ma na celu zbliżać uczniów szkół z Wielkopolski, promować wzajemny szacunek oraz integrację międzykulturową. Każdego roku przyświeca nam nowe, „dodatkowe” hasło – w tym roku przypominaliśmy zasługi Wielkopolan walczących podczas powstania a naszym hasłem było „Wszyscy jesteśmy Wielkopolanami” w ubiegłych latach zwracaliśmy uwagę na równość i walkę ze stereotypami.

A drugim niezmiennym elementem jest fakt, że każde dziecko które uczestniczyło w Festynie wraca z pięknym okolicznościowym medalem i upominkami przygotowanymi przez Fundację i naszych sponsorów.