CODZIENNIE POTRZEBUJEMY TWOJEJ POMOCY..

Nieść światełko, przekazywać promyczek nadziei, rozdawać olśniewające uśmiechy… Naszym celem jest ukazywanie światełka nawet w najciemniejszym tunelu – pomoc szkołom, grupom dzieci i młodzieży, potrzebujących wsparcia, wyrównania szans, przywrócenia wiary we własne siły i możliwości, być najlepszą wersją siebie.