Dzisiejszy Świat „dobrobytu”, jak się dokładnie przyjrzymy, ma dużo deficytów. W naszym systemie jest wiele luk, które odczuwają przede wszystkim dzieci, biedni, starsze osoby i ludzie, którzy z różnych powodów w ten system się nie wpisują…

Dlatego Fundacja ŚWIATEŁKO W TUNELU, będzie angażuje się  w takie projekty, które będą pomagać przede wszystkim dzieciom i młodzieży przetrwać kryzysowe sytuacje. Dopomagać w edukacji. Zaś starszym i potrzebującym dawać pomoc, która pozwala godnie żyć.

 

NAZWA FUNDACJI, ŚWIATEŁKO W TUNELU , ma pokazać co mamy na celu – dać innym światełko nadziei!

 

ZNAK FUNDACJI to serce złożone z dwóch osób stojące na zielonej ziemi i całość na tle światełka symbolizującego nadzieję. Te dwie osoby symbolizują pomoc drugiemu człowiekowi.

 

CEL FUNDACJI pomoc w wypadkach losowych osobom wyrwanym z równowagi życiowej przede wszystkim dzieciom. Danie osobom potrzebującym nadziei w życiu. Wsparcie głównie działalności na rzecz dzieci potrzebujących, dania równych szans na drodze do rozwoju intelektualnego, zawodowego, społecznego i kulturalnego.

 

RADA FUNDACJI

Mecenas Elżbieta Zielińska

Kancelaria Notarialna

 

Radca Prawny Katarzyna Wieczorek-Dubska  -koniec kadencji 30.07.2015rok       Kancelaria Radcy Prawnego         

 

Dr med. Anna Orzeszko-Spaczyńska  -funkcja objeta od 31.07.2015roku

 

RADA PROGRAMOWA fUNDACJI

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak

Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Prof. dr Halina Lorkowska

Rektor Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu

 

Prof. dr hab. Marian Gorynia

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

 

Prof. dr hab. Jacek Wysocki

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

 

Prof. dr hab. Inż. Tomasz Łodygowski

Rektor Politechniki Poznańskiej 

 

dr inż. Krzysztof Nowakowski

Rektor Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa 

 

Prof. Jadwiga Rotnicka

Senator Rzeczypospolitej Polskiejna VIII kadencję

 

Prof. dr hab. Aleksandra Rakowska

Profesor Politechniki Poznańskiej

 

Anna Hryniewiecka

Dyrektor Centrum Kultury Zamek w Poznaniu

 

Małgorzata Paczkowska

Prezes Zarządu Farm Partner Sp. z o.o.

 

Grażyna Wojciechowska

Dyrektor sprzedaży ,AGENT Allianz Polska S.A.

 

Anna Szulce

 

Elżbieta Zalewska

Wykładowca AWF

 

Grażyna Banaszkiewicz

Redaktor, Publicysta

 

Radca Prawny Katarzyna Wieczorek-Dubska      

Kancelaria Radcy Prawnego

 

Krzysztof Majchrzak                                                                                                                 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ,Oddział Regionalny Wielkopolska